ICC are trei activități principale: stabilirea regulilor, soluționarea litigiilor și promovarea politicilor. Întrucât companiile și asociațiile membre sunt ele însele angajate în afaceri internaționale, ICC are autoritate de neegalat în stabilirea unor norme care să guverneze desfășurarea afacerilor în străinătate. Deși aceste reguli sunt voluntare, ele sunt observate în nenumărate mii de tranzacții în fiecare zi și au devenit parte a comerțului internațional.

O rețea mondială de comitete naționale din peste 100 de țări susține prioritățile de afaceri la nivel național și regional. Mai mult de 3.000 de experți proveniți din companiile membre ale ICC își dau cunoștințele și experiența în elaborarea poziției ICC pe probleme de afaceri specifice.

CPI sprijină activitatea Organizației Națiunilor Unite, Organizației Mondiale a Comerțului și a multor alte organe interguvernamentale, atât internaționale, cât și regionale, cum ar fi G20 [2] în numele afacerilor internaționale. ICC a fost prima organizație care a obținut statut consultativ general la Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite și statutul observatorului ONU.

Camera internațională de comerț (ICC, franceză: Chambre de commerce internationale) este cea mai mare și mai reprezentativă organizație de afaceri din lume. Cele 6 milioane de membri din peste 100 de țări au interese care acoperă fiecare sector al întreprinderii private.

Dec 21, 2017