AHK Romania a fost înfiinţată oficial în septembrie 2002 şi la ora actuală numără peste 580 de membri. Consiliul Director este compus din 12 membri, pe lânga Directorul General al Camerei. Preşedintele AHK Romania este dr. Dragoș Anastasiu (Nova Travel SRL), iar Directorul General este dl. Sebastian Metz. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană are în prezent 20 angajaţi.

Susţinerea financiară a Ministerului Federal al Economiei din Germania suplimentează veniturile rezultate din cotizaţiile membrilor şi din surse proprii, pentru a îndeplini cu succes sarcina de a dezvolta relaţiile economice bilaterale.

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK Romania) reprezintă oficial economia germană în România.
În calitate de Cameră bilaterală şi organizaţie de membri, ea reprezintă interesele firmelor româneşti şi germane, cât şi pe cele ale membrilor în faţa autorităţilor publice, fiind astfel un actor central în dezvoltarea relaţiilor economice româno-germane.

Dec 19, 2017